Alarm & Audio VICTOR

Rok za³o¿enia 1980.

Regon: 190411483
NIP: 593-000-68-09
Konto: Nordea Bank Polska S.A. o/Tczew
45 1440 1198 0000 0000 0127 1083BIURO
Tczew, ul. Jana III Sobieskiego 2
Tel./Fax: 58 531 28 50,
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek - Pi±tek
8.00 - 16.00
e-mail victor@victor.tczew.pl


SKLEP
Tczew, ul. Jana III Sobieskiego 2 A
Tel. 58 532 26 84
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek - Pi±tek
10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00


FILIA - targowisko miejskie MANHATTAN
Tczew, ul. ¯wirki b/n, hala nr 1, box 3-4.
Tel./Fax: 58 531 55 73
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek - Pi±tek
10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00

Jeste¶my autoryzowanym Partnerem firmy

HÖRMANN

Salon HÖRMANN'a (vis a vis SKLEPU ELEKTRONICZNEGO)

Tczew, ul. Jana III Sobieskiego 43 A

Pedalium

hormann_glowna

· bramy gara¿owe
· bramy przemys³owe
· drzwi zewnêtrzne
· drzwi wewnêtrzne
· drzwi p. po¿arowe
· napêdy i sterowanie
· technika prze³adunkowa
· szlabany

Gwarantowana satysfakcja w przystêpnej cenie.

9412042939Do poprawnego wy¶wietlania strony, wymagane jest zainstalowanie silnika JAVA, oraz rozdzielczo¶æ ekranu ustawiona, co najmniej na warto¶ci 1024x768 pikseli.
© Alarm & Audio "VICTOR" Licznik odwiedzin Licznik odwiedzin