PrivatlÃ¥n – LÃ¥n utan säkerhet för alla tillfällen

Ett privatlån utan säkerhet är ett lån som går att använda till precis vad du vill. Du kanske ska köpa en ny bil, åka på en semester, renovera huset eller har någon annan större utgift som för tillfället inte kan täckas av ditt privata sparkapital. Privatlån är ett enkelt lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion.

Normalt sett uppgår ett lån utan säkerhet till ett belopp mellan ungefär 5 000 kronor till 500 000. De allra högsta beloppen för den här typen av lån, som ibland kan ligga även över 500 000 kronor, förekommer endast hos ett fåtal banker.

Privatlånet återbetalas på vanligtvis 1 till 15 år och beroende på vilken bank man lånat av kan man när som helst under den här perioden välja att göra extra inbetalningar eller betala av hela skulden med en enda betalning, utan att behöva betala återstående ränta. Villkoren för privatlånet kan variera mellan olika långivare.

Nästan alla har möjlighet att få ett ett lån utan säkerhet. Även för dem som har en betalningsanmärkning finns det möjlighet att långivare kan godkänna en låneansökan. Viktigt att komma ihåg här är att en betalningsanmärkning och en skuld hos Kronofogden inte är samma sak. Det är förvisso oftast på grund av en skuld hos Kronofogden som en person får en betalningsanmärkning, men en betalningsanmärkning kan synas längre, även efter det att skulden är fullt återbetalad.

För en person som fortfarande har en skuld hos Kronofogden blir således möjligheterna till att få ett lån betydligt mindre.

När du tar ett lån kan det antingen vara lån med säkerhet eller lån utan säkerhet.

Att låna med säkerhet innebär att låntagaren erbjuder långivaren någonting av ett större värde som säkerhet för lånet. Genom att långivaren får något har denne möjlighet att få tillbaka sina pengar även om låntagaren själv inte kan betala pengarna åter.

Det kan till exempel röra sig om en bil, ett hus eller någonting annat av större värde, eller mer specifikt ett värde som motsvarar det lånade beloppet rättare sagt. Om låntagaren inte kan återbetala lånet så övergår nyttjanderätten av ”säkerhetsobjektet” från låntagaren till långivaren. Ett typiskt exempel på ett lån med säkerhet är följande:

En person ska köpa en ny bil men har inte riktigt råd att betala för den utan att ta ett lån. Personen i fråga väljer då att ta ett lån med den nya bilen som säkerhet. Det går till på så sätt att banken lånar ut det belopp som behövs för att köpa bilen och personen går sedan och köper bilen för de pengarna banken lånat ut.

Den nyköpta bilen blir då vid köpet bankens säkerhet på att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet.

Fram tills den dag då låntagaren, alltså bilköparen i denna situation, har betalat tillbaka det lånade beloppet fullt och helt, ägs bilen av banken och skulle låntagaren inte lyckas betala lånet åter så går äganderätten av bilen över till banken.Ett lån utan säkerhet innebär det motsatta från det nyss beskrivna. När du lånar utan säkerhet har du som låntagare helt enkelt ingenting att erbjuda som säkerhet för ditt lån.

Detta låter, för de flesta, som det helt klart bättre alternativet. Varför skulle man ge bort någonting som säkerhet, när man kan låna utan ge bort någonting som är ditt?

Nackdelen med att låna utan säkerhet är att de lånen generellt sett är dyrare än de lånen med säkerhet. Banker och långivare känner sig tryggare med att låna ut pengar när de vet att det finns en säkerhet för lånet så att de kan få tillbaka sina pengar i det fall att det skulle uppstå ekonomiska problem.

Känner långivaren denna trygghet så tenderar dem att sätta en lägre ränta på ditt lån, det vill säga att lånet blir billigare. Detta leder in oss på frågan; vad kostar ett lån?


Tips: Läs mer om varje långivare av 3187948508 där det finns recensioner om varje bank, för att se samtliga villkor och krav för lånen.


Ränteexempel: Vid ett lån om 220.000 kr med en löptid på 10 år, hamnar den nominella räntan på 6,22% och den effektiva räntan på 6,40%. Det totala återbetalningsbeloppet blir således 296.019 kr.


Ränta – Vad kostar ett lÃ¥n?

Ja, ett låns kostnad beror alltså främst på om du lånar med säkerhet eller utan säkerhet. Genom att låna med säkerhet kan du också räkna med att låna till lägre ränta, vilket gör ditt lån billigare.

När man tar ett lån så är det räntorna som utgör kostnaden för lånet, och räntor finns det flera olika typer av. Ett lån utan säkerhet har generellt högre ränta, men genom att jämföra lån så kan du hitta det billigaste lånet när det gäller privatlåns ränta.

Räntan är en viss procentsats av det belopp du har fått låna. Den vanligast omnämnda räntan när man talar om privatlån i form av snabblån, så som till exempel SMS-lån, är den effektiva räntan.

I den effektiva räntan räknas, utöver räntan i sig, även alla kostnader för lånet in. Det vill säga att sådana kostnader som uppläggningsavgift och aviavgift. Det kan alltså sägas vara den mest rättvisande räntan då alla omkostnader räknas in och den räknar alltid kostnaden för ett år.

Problemet med effektiv ränta i kombination med korta lån, så som SMS-lån, är att den då blir väldigt hög i och med SMS-lånen aldrig sträcker sig så länge som ett år.

För att förhindra detta har regeringen nyligen lagt fram en lagrådsremiss i vilken föreslås att krediträntor för snabblån högst får vara 40 % högre än referensräntan, som för närvarande är -0,5 %. För längre lån är den effektiva räntan dock den bästa räntan att tillämpa vid jämförelse mellan olika lån.

Olika typer av räntor

För många är räntan den absolut viktigaste faktorn när man jämför privatlån. Alla vill ha ett lån med låg ränta och bästa sättet att hitta det är att jämföra banker för att hitta den långivare som erbjuder det bästa avtalet. Även räntan på lån utan säkerhet varierar starkt.

Konsumtionslån kan ligga på några enstaka procents ränta upp till tjugo-trettio procent om långivaren anser att lånet känns riskfyllt. Risken påverkas av låntagaren, så läs gärna på om sätt för att förbättra din kreditvärdighet för att få den lägsta räntan. Det finns flera metoder som du kan använda dig av utöver att jämföra privatlån som kan hjälpa dig dra ner på dina räntekostnader som vi kommer att gå igenom senare.

När du väl ska ta ditt privatlån har du ibland möjligheten att välja mellan antingen en fast ränta eller en rörlig ränta. En rörlig ränta förändras i takt med att det ekonomiska läget förändras på marknaden. Ibland går det upp och ibland går det ner.

En fast ränta är, tro det eller ej, en ränta som inte förändras efter marknaden. När du ska teckna ditt lån till fast ränta så kommer räntan att fastställas till den procentsats som gäller för just den dagen och du blir bunden till den räntesatsen från dagens datum till dess att lånet är återbetalat.

Huruvida du ska välja fast eller rörlig ränta är upp till varje enskild person, det finns egentligen inget rätt och fel i den frågan. Det beror på vad som händer i framtiden och hur mycket du själv vill betala för att känna dig säker. Rörlig ränta är vanligtvis billigare än fast ränta eftersom att den rörliga räntan innebär att större risktagande för dig som kund.När man har fått sitt lån beviljat så skickar banken ut en faktura varje månad eller så dras avbetalningen automatiskt via autogiro. I kostnaden för lånet så ingår amortering och ränta samt i vissa fall uppläggningsavgift (första delbetalningen) och aviavgift. Själva ansökan är helt kostnadsfri men när lånet blir godkänt så får man betala en uppläggningsavgift för att banken hanterat ansökan och administrerat lånet. Aviavgiften betalas för att täcka upp kostnader för utskick av pappersfaktura.

Privatlån till låg ränta vs. till hög ränta

Att teckna ett lån med låg ränta är såklart alltid mer gynnsamt än låna med en hög ränta. Skälet till det säger självt, lägre ränta är lika med lägre procentsats av lånet som ska betalas. Det kan dock vara värt besväret att ta sig en extra koll innan man tecknar lånet med lägsta ränta, och se på hur de övriga villkoren för låneavtalet ser ut.

Det gäller att tänka på att långivare som erbjuder kunder bättre räntevillkor kan ha andra, lite mer dolda, fasta avgifter som medför att månadsavgiften i slutändan kan bli högre än vad räntan initialt indikerat. Dessa avgifter kan vara till exempel administrationsavgifter, aviavgift eller eventuella räntepåslag och straffavgifter om du som kund av någon anledning skulle missa en betalning.

Det kan alltså vara så att låna till låg ränta inte alltid är det bästa alternativet i längden, privatlån med höga räntor kan ha mer fördelaktiga villkor. Att ta tid för den sista kollen kan du spara pengar på! Av det ovan sagda står det nu klart att det är mycket viktigt att vara noggrann när man jämför de olika alternativen till privatlån. Här på Privatlån.com kan du snabbt och enkelt jämföra olika lån utan säkerhet och låneräntor hos en mängd olika banker och långivare för att hitta det billigaste lånet.

Effektiv och nominell ränta

Det finns två termer som ofta dyker upp när man diskuterar låneräntor. Dessa kommer vi nu ge lite mer klarhet i, de två termerna är effektiv ränta och nominell ränta. Nominell ränta är kort sagt den ränta som långivaren tar för lånet, låneränta. Det vill säga kostnaden. Men det är den effektiva räntan som är mer intressant.

Det är den effektiva räntan som du verkligen betalar. I den effektiva räntan ingår saker som avgifter och liknande vilket drar upp kostnaderna. Den effektiva räntan kan ibland se helt skrämmande stor ut, det är ofta för att den räknas total på ett år istället för per månad som den nominella räntan.

Det bästa sättet för dig att få en klar bild på hur mycket ditt lån kommer att kosta är att titta på privatlånets månadskostnad och räkna därifrån.

 

Jämför privatlån för att få bäst ränta

 

privatlan 100000

Amortering och avbetalning

Hur lång avbetalningstid eller så kallad löptid man vill ha bestämmer man själv och det styr hur stor månadskostnad man får betala för lånet.

Amortering är den summa som du betalar av på lånet varje månad. Om du har lånat 100 000 kronor och amorterar 1 000 kronor varje månad på ditt privatlån, så sjunker din skuld med 1 000 kronor varje månad. I detta fallet skulle det således ta 100 månader, det vill säga drygt åtta år att betala av lånet.

Om du väljer att betala av lånet snabbt så kommer det kvarvarande lånet att minska i snabbare takt. Det är endast den kvarvarande delen av lånet som du betalar ränta på, vilket ju då innebär att ju snabbare du betalar du betalar av lånet desto mindre blir räntekostnaderna för detsamma. När du tagit ett lån så består betalningen således av två huvudsakliga kostnader.

Den ena av dessa två kostnader är räntan vilken är den avgift du betalar för att få låna pengar, och den andra är då alltså amorteringen. Så missta inte avbetalning med amortering då amorteringen bara är en del av hela återbetalningen och avbetalningen gäller betalningen av ränta. De allra flesta banker har en lånekonfigurator på sin hemsida där man kan ange belopp och önskad återbetalningstid för att se hur stor månadskostnaden blir.

Tänk på att räkna ut det totala beloppet som betalats när hela lånet är betalt, det visar vad lånet totalt kommer att kosta och således hur mycket som betalats för det som lånet använts till.

Privatlån eller blancolån

Den korrekta benämningen för denna låneformen är egentligen blancolån, som betyder lån utan säkerhet. Privatlån och blancolån är alltså samma sak. Förr var det vanligare att det kallades för blancolån men idag benämns det istället som privatlån för att det ska vara tydligare för både långivare och låntagare.

Ett konsumtionslån är alltså ett blancolån som privatpersoner kan ta utan säkerhet eller borgensman. Anledningen till att lånet även kallas för privatlån, är för att många inte vet vad blancolån betyder eller innebär. Det är lätt att förstå att lånet är speciellt avsett för privatpersoner och alldaglig konsumtion, såsom bilköp, resor, renovering och mycket mer som man kan behöva låna pengar till.

 

billigaste privatlånet

 

Vad man kan använda konsumtionslån till

Först och främst, innan man bestämmer sig för ett lån att det mycket viktigt att man jämför banker. Att låna utan säkerhet är den vanligaste typen av lån, av en särskilt tilltalande anledning. Privatlån är oerhört flexibla, både i storlek och återbetlaningstid. Flexibilitet gäller även för de olika användningsområdena för konsumtionslån. Den här typen av lån saknar den säkerhet som billån och bolån kräver, och kan därför användas till så gott som vad som helst.

Detta är anledningen till varför så många väljer privat lån framför andra sorters lån.

Ett vanligt användningsområde för privatlån är som finansiering av kontantinsatsen som krävs vid bostadsköp. Vid köp av bostad måste 15% av kostnaden finansieras av pengar som inte kommer från själva bolånet. Vad många tror är att det innebär att man måste spara ihop de pengarna innan köpet.

Även om det är fördelaktigt så är det inte det enda alternativet. Det är fullt möjligt, och faktiskt vanligt, att ta ett lån utan säkerhet för att täcka de där 15%. Eftersom räntan på den här typen av lån är relativt låg innebär det att om du väljer att ta ett privatlån till kontantinsatsen för ett bostadsköp så är en av de mest prisvärda typerna av lån du kan ta.

Även om man kan använda konsumtionslån till vad som helst så innebär det inte att man bör ta ett. Man bör komma ihåg att alla typer av lån har en kostnad i form av ränta och avgifter. Lån bör aldrig tas lättvindigt. Men det är många tillfällen där ett konsumtionslån kan vara det bästa lånet för just för dig och att räkna på lån skadar aldrig.

För att veta om ett lån är en god investering måste du först komma fram till om avkastningen på det du spenderar pengarna på är större än räntekostnaden. Investeringar som aktier och fonder är därför väldigt riskabla eftersom att man inte kan vara säker på att aktien kommer att gå upp i värde.

Dessa typer av investeringar rekommenderas därför inte. Har du istället en reperation eller renovering som måste göras, t.ex. en vattenläcka i huset. Då kan ett privatlån vara ett utmärkt alternativ om man inte har medel för reparationen. En vattenläcka innebär en relativt liten kostnad nu för att undvika dyra vattenskador i framtiden. På så sätt kan man se ett bra lån utan säkerhet som en god investering.

Samla lån

En av de bästa sakerna du kan göra med ett större lån avsett för konsumtion är att sänka dina räntekostnader. Hur sänker jag mina räntekostnader med ett lån undrar du? Med hjälp av ett privatlån kan du göra något som kallas att (530) 443-0929.

Att samla lån innebär att du tar flera av dina mindre lån som snabblån och sms-lån och löser ut dem med hjälp av ett större privatlån.

Dina mindre lån försvinner och du har nu istället ett samlat större lån utan säkerhet. Eftersom man generellt har lägre ränta på privatlån jämfört med sms lån och snabblån, samt att även större lån i regel lägre ränta än mindre lån kommer dina räntekostnader gå ner.

Räkneexempel:
Nu ska vi räkna på lån. Låt oss säga att du har tio stycken smålån på 1000 kr vardera med en 10% ränta. Det är samma som ett lån på 10 000 kr på 10% ränta. Om vi då tänker att eftersom privatlån oftast har lägre ränta än mindre lån så kan vi förvänta oss en lägre ränta. Det vill säga att om du samlar dessa lån till ett lån med hjälp av ett större lån av samma storlek dvs 10 000 kr har du istället ett lån att betala av på, ett lån på 10 000 kr med lägre ränta, ca. 5% ränta. Du har då alltså delat dina räntekostnader i två och även undvikit att betala fler små avgifter så som aviavgifter eller eventuella inbetalningsavgifter.

En annan fördel men att samla lån med ett större lån är att de kan ha en mycket längre löptid än smålån. Detta i sin tur innebär att du kan få längre tid på dig att betala tillbaka dina lån om du så vill, samtidigt som du då betalar en mindre summa varje månad.

 

privatlån låna pengar ger möjligheter

LÃ¥nets storlek

När du jämför banker och lån är en av de viktigaste aspekterna att titta på, lånets storlek, hur mycket eller hur lite får du låna av långivaren i form av ett privatlån? Olika långivare erbjuder olika storlek på sina lån utan säkerhet. Att låna 100 000 kronor är en vanlig summa, likaså att låna 200 000 kronor. Det är dock inga fasta summor man måste välja mellan, lånen är oftast mycket flexibla och du kan låna det belopp just du behöver.

Vissa erbjuder större medan andra erbjuder mindre. Hos Privatlån.com kan du hitta den långivare som erbjuder rätt summa just för dig. Generellt sett erbjuder lån- och kreditgivare privatlån mellan 25 000 kr upp till 500 000 kronor. Det finns såklart vissa långivare som erbjuder både mer eller mindre, som nämnt är det vanilgt att låna 100 000 kronor eller mer.

Innan det är dags att leta långivare för ditt lån utan säkerhet avsett för konsumtion måste du bestämma hur stort lån du letar efter. Lägg inte tid på att jämföra lån som inte är i den summa du söker, utan bestäm din önskade summa och se sedan till att jämföra låneavtalen vad gäller längd, ränta och särskilda villkor så som extra avgifter och dylikt.

Löptid och återbetalningstid

När du jämför olika bankers återbetalningstid på privatlånet kan du tänka i ungefär samma banor som vid lånets storlek. Bestäm först ungefär hur lång löptid du vill ha på lånet och hitta den långivare som erbjuder ett lån med din summa och återbetalningstid med billigast effektiva räntan. Som du kommer märka så är längden på privatlån är väldig flexibel. De kan vara så korta som ett halvår upp till 15 år.

Vill du hitta det bästa privatlånet behöver du bestämma hur snabb avbetalning din budget tillåter då det har en stor påverkan på lånets kostnad. Ett lån utan säkerhet med kort löptid innebär att du betalar ett högre månadsbelopp jämfört med ett lån med längre löptid. Om du avbetalar på kortare tid så blir lånet i slutändan billigare eftersom du betalar ränta under en kortare tid, det är fördelen med att betala av din lån snabbt.

Du blir även skuldfri snabbare vilket gör det lättare för dig att ta kunna ett nytt lån med bra ränta utan att dina gamla kredit påverkar din kreditvärdighet.

Hur ansöker man om privatlån?

Att ansöka om privatlån är väldigt enkelt. När du har bestämt vilken långivare du vill ta ditt privatlån hos klickar ”ansök knappen” på listan för att komma till långivarens hemsida. Vissa långivare erbjuder olika typer av lån så det gäller att du väljer rätt typ.

Nu kommer du att få skriva ner dina specifikationer när det gäller lånet. Det vill säga saker som storlek och löptid. Du kommer även att behöva skriva ner dina personuppgifter och din bankinformation. Vill du samla dina lån med ett större lån är det viktigt att du väljer det alternativet då det kan de dig andra avtal. Till sist är det bara att skicka in ansökan och långivaren kommer att gå igenom din ansökan. Detta brukar ta några få arbetsdagar.

Slutligen får du svar på din ansökan via mail eller sms och pengarna kommer sättas in på ditt valda konto.

 

Ansök om privatlån direkt

 

låna 200 000

Privatlån utan UC

UC står för Upplysningscentralen, vilket är Sveriges ledande kreditupplysnings-företag. De flesta långivare och banker använder sig av just UC för att ta upplysningar av sina kunder för att sedan bestämma om kundens ansökan om lån godkänns.

Det innebär också att alla betalningsanmärkningar som man får hos de olika långivarna samlas hos UC och kan ses av alla långivare som använder sig av Upplysningscentralen. Därför vill vissa ansöka om lån utan UC. För de som vill låna utan UC finns det vissa alternativ, dock gäller de flesta av dessa endast för snabblån och sms lån.

Det finns förvisso vissa långivare som erbjuder privatlån utan UC, men dessa är få. Att ansöka om privatlån utan UC fungerar på samma sätt som vid vanliga konsumtionslån, det gäller bara att hitta en långivare som inte använder sig av UC. Ett privatlån utan UC brukar även vara dyrare än vanliga lån utan säkerhet.

Privatlån utan inkomst

Eftersom långivare vill vara säkra på att du kan betala tillbaka dina lån är de ytterst måna om att din ekonomi är tillräckligt bra. Saknar du en inkomst kan det därför vara väldigt svårt att få ett lån godkänt. De flesta långivare kräver en årlig deklarerad inkomst på minst 100 000 kr, alternativt en inkomst på 10 000 kr per månad.

Men saknar du inkomst helt kan det fortfarande finnas möjlighet för dig att få din ansökan godkänd.

Har en du oregelbunden inkomst är det möjligt att din ansökan blir godkänd så länge den överstiger de kraven som långivaren ställt. Det är även möjligt om du kan visa att du har sparat kapital som kan användas för att betala tillbaka lånet. Detta kan vara t.ex. i form av en bostad eller liknande. Det bästa sättet för dig att ansöka om privatlån utan inkomst är genom att ansöka tillsammans med en medsökande.

Lån med medsökande

Att ansöka om ett privatlån med en medsökande innebär helt enkelt att du ansöker om ett lån tillsammans med något annan. Ni delar alltså på ansvaret att betala tillbaka lånet. Att räkna på lån och ansöka med medsökande har fler fördelar än bara möjligheten att ansöka om lån även fast en av er är utan inkomst.

Privatlån med medsökande innebär också att du kan ta ett större lån och få ett lån med lägre ränta. Eftersom ni är två som ansöker och är ansvariga för att betala tillbaka lånet så ser långivaren på er gemensamma inkomst och bestämmer avtalet utifrån de gemensamma siffrorna istället.

Det innebär dock att de även räknar med bådas individuella skulder, kreditvärdighet och betalningsanmärkningar.

 

334-454-1237

 

privatlån medsökande

Sänk räntan på ditt lån

Även om att ansöka om privatlån med medsökande är en av de bästa metoderna för dig att få ett privatlån med låg ränta så finns det flera metoder du kan använda dig av för att förbättra ditt avtal så du kan få ett större lån eller en lägre ränta. Bästa sättet för detta är att förbättra din ekonomi och din kreditvärdighet.

Det vill säga dina möjligheter att betala dina räkningar. Det gör du genom att höja dina inkomster och sänka dina utgifter. Men även att betala dina räkningar i tid. Betalar man inte sina räkningar i tid kan man (289) 543-5703, avgifter och annat jobbigt som är både dyrt och som försämrar dina möjligheter för ett lån ordentligt.

Sammanfattning

Det finns alltså två huvudtyper av lån, lån utan säkerhet och lån med säkerhet. Lån utan säkerhet är de privatlån som tas utan att det finns någon form av tillgång som garanterar lånet då å andra sidan det vid lån med säkerhet finns någon form av tillgång som säkerhet.

Snabblån, eller SMS-lån om man så vill, är lån som oftast handlar om mindre summor där pengarna snabbt finns tillgängliga på låntagarens konto. Löptiden är oftast kort, ungefär mellan två veckor till tre månader.

En del företag erbjuder idag privatlån till låg ränta eller ingen ränta alls, men då ska man se upp för höga avgifter. Räntan är allt som oftast det som avgör vilket lån en låntagare till slut bestämmer sig för att teckna. Räntan beror på ett antal olika faktorer, bland annat din kreditvärdighet, alltså hur säkert det är att du kan betala tillbaka lånet, din inkomst, hur säker din tjänst är, hur mycket andra lån du har, om du har betalningsanmärkningar sedan tidigare eller skuldsaldo och så vidare.

Sedan gäller såklart även att olika banker och kreditinstitut ser olika på de ovan nämnda faktorerna, vissa kanske ser på det striktare samtidigt som andra inte är lika hårda, således har banken också betydelse för vilken ränta du får på ditt lån. Det bästa tipset att ge för alla som ska teckna ett privatlån är att man först jämför flera olika långivare och banker.

Oavsett vilket lån man ska ta, snabblån, privatlån, billån, bolån eller någon annan typ av lån så kan man spara väldigt mycket pengar på att vara noggrann och lägga ner en del tid på att jämföra de olika långivarnas räntor och villkor. Genom att välja det lån som är bäst för just dig kan du spara tusentals kronor.

Här på Privatlån.se får du hjälp med att göra just en noggrann jämförelse av en mängd olika långivare.