Bezmaksas konsultācijas 25. jūlijā

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem vai Jums piederošo tiesību realizāciju (aizsardzību), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrādi vai novērtēšanu - aicinām uz konsultāciju!

9078439621

UGG vs. UGG

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “UGG" (fig.) reģistrāciju Nr. M 69 619

270-691-8058